Opieka zdrowotna

Opieką zdrowotną w Ścinawie zajmuje się Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej. W jego strukturach działają poradnie ogólne, poradnie dla dzieci zdrowych i chorych, gabinety zabiegowe, laboratorium analityczne. Istnieje pracownia ultrasonograficzna, pracownia EKG. Zespół prowadzi także szereg specjalistycznych przychodni m.in. poradnię dla kobiet, poradnię okulistyczną. Prowadzi zajęcia rehabilitacyjne, takie jak fizjoterapia, kinezyterapia. Ośrodek prowadzi także badania […]

przeczytaj więcej

Sport

Burmistrz Ścinawy Andrzej Holdenmajer z ogromną troską i zaangażowaniem podejmuje działania związane z rozwojem kultury fizycznej. Dzięki podejmowanym działaniom na terenie gminy Ścinawa funkcjonują 2 boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach oraz „Orlik “ w Tymowej.

przeczytaj więcej

Kultura

Animatorem życia kulturalnego w Ścinawie jest Centrum Kultury i Turystyki, dawniej Ścinawski Ośrodek Kultury. Organizuje on imprezy stałe i okresowe, a także zajmuje się organizacją imprez w plenerze. Prowadzi także sekcje zainteresowań, kursy językowe, zespół flecistów, kurs nauki gry na instrumentach.

przeczytaj więcej

Gospodarka

Ścinawa jest lokalnym ośrodkiem handlowym, przemysłowym i usługowym. Do większych przedsiębiorstw należą: Zakład Gospodarki Komunalnej, Total Polska, Incana S.A., zakłady usługowe, punkty handlowe, serwisowe, hurtownie, stacje benzynowe. W gminie Ścinawa zarejestrowanych jest ponad 500 podmiotów gospodarczych. Znaczna część ścinawian dojeżdża do pracy poza teren miasta i gminy. Pracują oni w LGOM-ie oraz w Prochowicach, Lubinie, […]

przeczytaj więcej

O Mieście i Gminie

Gmina Ścinawa leży na lewym brzegu Odry w północnej części województwa dolnośląskiego, w powiecie lubińskim nad rzekami Odrą i Zimnicą. Szczególne walory przyrody doliny Odry – lasy łęgowe i starorzecza stanowią o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych gminy. Klimat gminy Ścinawa jest łagodny, sprzyjający wegetacji roślin i należy do strefy klimatu przejściowego Europy Środkowej, z wpływem […]

przeczytaj więcej

Od Burmistrza Ścinawy

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do naszej gminy, która posiada ciekawą historię, piękne zabytki architektury, unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe, a jednocześnie jest ośrodkiem o bogatym potencjale ekonomicznym i wielkich możliwościach inwestycyjnych. Ścinawa stanowi ważny węzeł komunikacji kolejowej i drogowej na Dolnym Śląsku. Dla każdego, kto ceni sobie spokój i dużo przestrzeni Gmina Ścinawa jest […]

przeczytaj więcej

Zabytki

Podczas II wojny światowej wiele ważnych budowli miasta uległo zniszczeniu, m.in. ratusz, zabytkowe kamieniczki, kościoły, klasztor oraz zamek. Mimo to na terenie Ścinawy zachowało się kilka zabytków.

przeczytaj więcej

Prawa Miejskie

Data nadania praw miejskich dla Ścinawy nie jest jednoznacznie określona w zależności od źródeł wyłania się taki przekrój datowy: Ścinawa mogla otrzymać pełne prawa miejskie przed 1248 jednakże niektóre źródła wskazują na lata po 1248 ale na pewno do 1260 r. Najczęstsze powtarzają się jednak daty nadania praw miejskich to 1215, 1248, 1249, 1259, 1260. […]

przeczytaj więcej

Nazwa

Stinav — 1202, Stinaw — 1203, Stinavia — 1207, Stynavie — 1283, Stinauici, Stynauia — 1339, Stynavia — 1295, 1342, Stynaw, Stynow, Stinow, Stinaw — 1358, Stzynawa, Steynaw — 1380, Steinaw — 1397, Stein — 1489, Steyne, Steina — 1533 (drugi człon nazwy miasta an der Oder nie ulegał zmianie).

przeczytaj więcej

PTTK koło Ścinawa

Koło PTTK w Ścinawie powstało 17 listopada 2011r., z inicjatywy Burmistrza Ścinawy Andrzeja Holdenmajera. W 2012r. do koła należało 15 osób. Koło podlega pod Oddział PTTK „Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Siedziba ścinawskiego koła mieści się Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przy. ul Tadeusza Kościuszki 1.

przeczytaj więcej