Promień: Wyłączony
Promień: km
Set radius for geolocation
post-title Prawa Miejskie

Prawa Miejskie

Prawa Miejskie

Prawa Miejskie

Data nadania praw miejskich dla Ścinawy nie jest jednoznacznie określona w zależności od źródeł wyłania się taki przekrój datowy: Ścinawa mogla otrzymać pełne prawa miejskie przed 1248 jednakże niektóre źródła wskazują na lata po 1248 ale na pewno do 1260 r. Najczęstsze powtarzają się jednak daty nadania praw miejskich to 1215, 1248, 1249, 1259, 1260. Pierwsza wzmianka o nadaniu Ścinawie praw miejski pochodzi z 12151 r. były to akta lokacyjne dla Ścinawy.

Jedna z teorii głosi, że Ścinawa mogła otrzymać prawa miejskie w 1249 w zamian za przyłączenie się do kampanii Konrada I Głogowskiego (ur. 1228/1231, zm. 6 sierpnia w 1273 lub 1274) przeciwko Bolesławowi Rogatce o odrębną dzielnice dla Konrada I. Ochrona, konserwacja i ekspozycja 1850-1980 pisze, że Ścinawa „rozbudowana po najeździe tatarskim ok. r.1248, w r. 1260 otrzymała prawa miejskie od księcia Konrada Głogowskiego2 Rok 1260, jako datę przyznania praw miejskich podaje też J. Pilch 3. Źródła niemieckie nie podają dokładnej daty. Ponadto w 1997 roku podczas lipcowej powodzi wydobyto tzw. akt erekcyjny budowy ścinawskiego mostu kołowego na Odrze i z tego dokumentu wynika, że żadna z podawanych w źródłach historycznych dat nadania praw miejskich Ścinawie nie jest dokładna4. Otrzymanie praw miejskich dawało duże przywileje, między innymi prawo pobierania myta za przeprawę przez rzekę.

O Paweł Flunt

Jestem zodiakalnym lwem, jak każdy z mojego znaku, jestem trochę typem samotnika żyjącego na krawędzi dwóch przeciwstawnych światów. Gdzie raz się dryfuje, a innym razem brnie do celu. Więcej >>>
Translate »