Promień: Wyłączony
Promień: km
Set radius for geolocation
post-title Ingress

Ingress

Ingress

Ingress

Ingress to gra z gatunku MMO w systemie rzeczywistości rozszerzonej. Producentem gry jest start-up Google – Niantic Labs. Akcja gry toczy się w świecie rzeczywistym z wykorzystaniem podkładów Google Maps, w którym umieszczone są tzw. portale i innego rodzaju wirtualne obiekty, z którymi gracz może wchodzić w interakcje posługując się dowolnym urządzeniem mobilnym z systemem Android lub iOS, zaopatrzonym w odbiornik GPS i bezprzewodowy dostęp do internetu. Gra posiada rozbudowaną fabułę stopniowo rozwijaną przez wydawcę, częściowo też zależną od działań graczy.

Fabuła gry opiera się na wielowątkowej historii science fiction, którą Niantic przedstawia w odcinkach. Jej początkiem jest odkrycie w CERN nieznanej materii/energii zwanej XM (Exotic Matter), związanej z The Shapers, nieznaną siłą, bądź obcą rasą. Oświeceni są przekonani, że The Shapers chcą pomóc ludzkości. Innego zdania jest Ruch Oporu, który przejawia podejrzliwość co do ich działań i próbuje uchronić ludzkość przed przejęciem przez obcych.

Uczestnictwo w grze wymaga zainstalowania na urządzeniu mobilnym specjalnej aplikacji zwanej skanerem, którą można pobrać bezpłatnie z Google Play oraz akceptacji regulaminu gry.

Gra polega na rywalizacji dwóch frakcji: Ruchu Oporu (ang. Resistance) – reprezentowanej w grze przez kolor niebieski i Oświeconych (ang. Enlightened) – kolor zielony. Scenariuszowym celem gry jest opanowanie jak największego obszaru za pomocą łączenia w trójkąty tzw. portali. Ingress rozgrywa się na rzeczywistej mapie świata (dokładnie Google Maps), na której gracze mogą zgłaszać tzw. portale, tj. wg scenariusza miejsca szczególnej koncentracji energii XM. Portale muszą znajdować się przy interesujących obiektach realnych takich jak publicznie dostępne dzieła sztuki, zabytki, parki, budynki użyteczności publicznej czy miejsca kultu religijnego. Zgłoszenie portalu wymaga własnoręcznego wykonania geotagowanego zdjęcia oraz opisu obiektu i wysyłanie zgłoszenia z miejsca, w którym się on znajduje, za pomocą skanera.

Podstawowym zadaniem gracza jest przejmowanie istniejących portali i łączenie ich w trójkąty zwane polami (ang. Control fields). Portale dla pełnej funkcjonalności wymagają zaopatrzenia ich przez graczy w 8 tzw. rezonatorów. Portale można hakować to jest wchodzić z nimi w prostą interakcję, w wyniku której przekazuje on graczowi od jednego do kilkunastu przedmiotów (ang. items) dających bądź to możliwość obrony, bądź ataku na portal, których katalog jest systematycznie poszerzany przez twórców gry.

Przejęcie portalu polega na zniszczeniu rezonatorów wstawionych przez graczy z frakcji przeciwnej i umieszczeniu w ich miejsce własnych, lub gdy portal jest niczyj, tylko umieszczeniu własnych rezonatorów. Portale można łączyć ze sobą za pomocą tzw. linków, co wymaga posiadania klucza do portalu docelowego. Trzy połączone ze sobą portale w trójkąt tworzą pole, które na mapie jest przedstawiane w formie zabarwienia mapy kolorem odpowiadającym określonej frakcji.

Za wszelkie akcje zakończone sukcesem gracz zdobywa punkty doświadczenia (AP, ang. Action Points), oraz tzw. medale, które łącznie warunkują osiąganie coraz wyższych stopni wtajemniczenia z czym wiążą się też większe możliwości w grze. Do wersji 1.50.0 skanera istniało 8 poziomów graczy, zaś wraz z tą wersją wprowadzono poziomy od 9 do 16. Gracz do poziomu 8, aby awansować na kolejny poziom, musi zebrać wyłącznie odpowiednią ilość punktów doświadczenia, zaś aby zdobyć poziomy 9-16, musi dodatkowo zebrać odpowiednią ilość Odznak (ang. Badges).

Podobną skalę zaawansowania (od 1 do 8) posiadają niektóre przedmioty (rezonatory i bronie). Gracz może się posługiwać przedmiotem o określonym poziomie zaawansowania jeśli sam posiada odpowiedni poziom. Z rezonatorami wiąże się poziom portali, który jest obliczany jako średnia arytmetyczna zaokrąglona w dół stopnia zaawansowania poszczególnych rezonatorów. Im wyższy poziom portalu tym jest on trudniejszy do zdobycia oraz nagradza gracza przedmiotami o odpowiednio wyższym poziomie. Gracz z poziomem 8 i wyższym nie może jednak samodzielnie doprowadzić portalu do poziomu 8, ze względu na ograniczenia w liczbie rezonatorów jakie można umieszczać w portalach. Aby utworzyć portal o poziomie 8 konieczne jest odwiedzenie go przez ośmiu graczy z poziomem 8 lub wyższym.

Za tworzenie pól zdobywa się dla siebie i swojej frakcji punkty MU (ang. Mind Units), na podstawie których tworzony jest ranking frakcji prezentowany globalnie i od wersji skanera 1.43.1. ranking graczy w rozbiciu na regionalne obszary o kształtach zbliżonych do prostokąta, utworzone na bazie tradycyjnej siatki geograficznej.

Gra nie ma określonego zakończenia, choć od momentu wprowadzenia regionalnych rankingów została podzielona na 150-godzinne przedziały czasowe, po których następują archiwizowane podsumowania wyników. Postęp gry można obserwować za pomocą skanera, jak i mapy dostępnej przez WWW „Ingress Intel”, która służy też do planowania tworzenia pól.

Od wersji 1.61.2 w grze pojawiły się tak zwane Misje. Gracz podczas misji, ma wykonać odpowiednie zadania. Przykładowo ma zhakować portal, utworzyć link bądź wpisać odpowiednie hasło (według wskazówek). Gracz może wykonywać tylko jedną misję w danym momencie. Po wykonaniu wszystkich zadań, w statystykach pojawia się odznaka wykonania konkretnej misji. Początkowo w Polsce misje były w zaledwie kilku miastach (utworzone przez graczy wytypowanych przez Niantic), na dzień dzisiejszy dodawane są przez graczy kolejne.

Więcej na tema gry oraz zasad można znaleźć na ingresspolska.pl

O Paweł Flunt

Jestem zodiakalnym lwem, jak każdy z mojego znaku, jestem trochę typem samotnika żyjącego na krawędzi dwóch przeciwstawnych światów. Gdzie raz się dryfuje, a innym razem brnie do celu. Więcej >>>
Translate »