Promień: Wyłączony
Promień: km
Set radius for geolocation
post-title Czarny krzyż nad Bałtykiem

Czarny krzyż nad Bałtykiem

Czarny krzyż nad Bałtykiem

Czarny krzyż nad Bałtykiem

W złych dla Ścinawy czasach wojny trzydziestoletniej, kiedy miasto splądrowały, a następnie spaliły, wojska szwedzkie i austriackie, pokazały się pono dziwne znaki wieszczące zbliżające się nieszczęścia.
W dniu 28 sierpnia 1632 r. na skutek ostrzału artyleryjskiego miasto uległo całkowitemu spaleniu. Żołnierze przywlekli dżumę, która pochłonęła setki ofiar. 11 października 1633 roku doszło pod Ścinawą do bitwy wojsk cesarskich pod dowództwem księcia Albrechta von Wallensteina z wojskami szwedzkimi i brandenburskimi dowodzonymi przez von Thurna. Zwycięskie wojska Wallensteina zdobyły m.in. cały obóz oraz 16 dział. Zniszczenia miasta zahamowały jego rozwój na kilkaset lat.
W związku ze zburzeniem miasta kroniki śląskie podają ciekawą wzmiankę. W czasie, kiedy wokół Ścinawy trwały walki, 11 października 1633 roku ukazał się na niebie w odległym Kołobrzegu na krótko przed zachodem słońca, na czerwonym obłoku wyraźny, bardzo dużych rozmiarów czarny krzyż. Jego dłuższe ramię wyznaczało kierunek wschód-zachód, a zakończenia kryły się za horyzontem.
Co oznaczał krzyż nad Bałtykiem? Niestety zapiski z tego czasu są bardzo ograniczone. I nikt dotychczas nie potrafił wytłumaczyć tego zjawiska. Może było ono zwiastunem klęski miasta, która niebawem miała nastąpić. A może oznaczało coś zupełnie innego. Nigdy jednak więcej się ono nie powtórzyło.
Niektórzy tłumaczą tę osobliwość występowaniem zorzy polarnych. Tylko są one pospolitym zjawiskiem w północnej części naszego globu i przebierają często formy promienistych smug, ale nigdy nie występują w postaci krzyży czy też innych znaków religijnych wiążących się z jakimś cierpieniem.

Antoni Merta

O Paweł Flunt

Jestem zodiakalnym lwem, jak każdy z mojego znaku, jestem trochę typem samotnika żyjącego na krawędzi dwóch przeciwstawnych światów. Gdzie raz się dryfuje, a innym razem brnie do celu. Więcej >>>
Translate »