Dziesław (niem. Deichslau) Wieś położona na bezleśnym, płaskim terenie w odległości około 8 km na południowy zachód od Chobieni. Pobytu pierwszych ludzi i osadnictwa w okolicach Dziesławia można hipotetycznie dopatrywać się we wczesnym okresie epoki żelaza tzw. halsztackim (700 – 400 r. p.n.e.).

Świadczą o tym luźne znaleziska pojedynczych przedmiotów, cmentarzyska i pozostałości osad z tego okresu, zlokalizowane w sąsiednich miejscowościach: Toszowicach, Tymowej i Olszanach. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1218 roku i zawiera łacińską nazwę osady Villa Tyslinii.

Trudno dziś osądzić czy pod zapisem łacińskim kryje się nazwa polska czy niemiecka. W późniejszych dokumentach występuje jako Villa Thesselini (1235),Dyslow (1310), Dislow (1314), Diesselow, Dysselow (1331), Duslow (1580), Deuchslawiense (1687/88), Deischlau (od 1736 do 1945 r.). Etymologia tej nazwy wskazuje, że należy ona do grupy nazw patronimicznych, a więc takich, które pochodzą od imienia bądź przezwiska jej założyciela czy też przywódcy miejscowej społeczności. W tym przypadku nazwę osady można odnieść do Hermana von Deisslau (Dziesław?). Według tradycji był on w 1310 roku fundatorem miejscowego kościoła, który w 1376 roku uzyskał uprawnienia parafialne.

W ciągu stuleci zmieniali się właściciele miejscowości. Wśród nich występują przedstawiciele takich rodów jak: von Tschammer, von Braun, von Kottwitz i von Kretschmer. Najstarszym znanym właścicielem miejscowych dóbr był zmarły w 1588 roku Georg von Braun. W 1653 roku Dziesławiem zarządza Georg von Langenau. W rękach tego rodu wieś pozostaje do początku XIX wieku, kiedy to majątek wraz z miejscowością nabywa rodzina von Schkopp. Następnie od 1827 roku krótko przebywa tu rodzina von Teichmann, od których w 1856 roku cały majątek nabywa wspomniany już radca Metscher.

Zabytki

Do współczesnych nam czasów zachowały się dwa obiekty o charakterze zabytkowo – historycznym. Pierwszym z nich jest wspomniany kościół (obecnie filialny) p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Drugim są ruiny barokowego pałacu.