Redlice (niem. Rädlitz) zwane także Małymi (najstarsza wzmianka z 1209 roku Klein Riidlitz, Riidlitz) były własnością rodziny von Haafe, podzielone na dwa dobra: Górne (własność rodziny von Griitzke w 1787 roku, potem rodu von Wiese) i Dolne (rodu von Thiel) zostały połączone przez Christiana Ludwiga von Wiese, po jego śmierci stały się własnością majorowej von Kohlichen z domu Prittwitz. Podział wsi na Górne i Dolne utrzymał się do czasów ostatniej wojny.

Zabytki

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest park, z poł. XIX w., XX w.