Tymowa (niem. Thiemendorf) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie Ścinawa. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie legnickim.

Wieś położona w odległości około 7 km na północny zachód od Ścinawy. Pojedyncze znaleziska oraz cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza (700–400 r. p.n.e.) są jedynymi zachowanymi pozostałościami po najstarszych mieszkańcach tych okolic. Znacznie młodsze cmentarzyska i osada pochodzą z okresu wpływów prowincjonalno – rzymskich (1 – 500 r. n.e.). Pierwsza wzmianka o miejscowości Tymendorf pochodzi z 1304 roku. Następna, zawarta w spisie dziesięcin nuncjusza Galharda z 1335 roku mówi o istniejącym kościele w Villa Timonis.W latach późniejszych nazwa osady, przyjmuje zniemczoną formę Thimendorf lub Thiemendorf. W 1304 roku wieś została podarowana przez księcia żagańskiego Konrada II klasztorowi cystersów w Lubiążu i w ich rękach pozostawała aż do kasaty zakonu w 1810 roku. Wówczas przeszła pod zarząd Urzędu Dóbr Państwowych w Lubiążu. Z 1891 roku pochodzi informacja o sołectwie w Tymowej – jej właścicielem był wówczas E. Schubert. W 1898 roku majątek przejmuje rodzina Teichmann. Od 1937 roku wieś została własnością Ruth von Engelhard.

Zabytki

W miejscowości zachowało się kilka obiektów o charakterze historyczno – zabytkowym i kulturowym. Do najciekawszych należą dwa kościoły usytuowane w centrum wsi. Na wschodnim krańcu miejscowości, przy drodze do Ścinawy, znajdują się dwa krzyże pokutne o jednym ramieniu poziomym każdy. Wiąże się z nimi legenda mówiąca o dwóch braciach ubiegających się o względy jednej dziewczyny. Rozstrzygnięcie konkurów miało nastąpić w pojedynku, w którym obaj polegli, zaś zrozpaczona dziewczyna popełniła samobójstwo. Ciekawostką innego rodzaju jest absurdalne wręcz rozwiązanie granicy administracyjnej pomiędzy gminami Rudna i Ścinawa. Przebiega ona przez sąsiadującą z Tymową od zachodu wieś Toszowice, dzieląc ją w taki sposób, że 2/3 Toszowic należy do gminy Rudna, a 1/3 do gminy Ścinawa. Tym sposobem ścinawska część Toszowic należy do oddalonej o około 1 km Tymowej i …. tak też się nazywa.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są: