Wielowieś (niem. Bielwiese) pierwsza wzmianka o osadzie Velvez pochodzi z 1209 roku. Następne dokumenty wymieniają miejscowość jako: Beleweze – 1376, Billwise – 1384, Belewese, Bielwiese – 1418. W 2 połowie XVI i na początku XVII wieku Wielowieś wraz z sąsiednim Jurczem należała do rodziny von Schlichting.

Pierwszym znanym z imienia właścicielem Wielowsi był Otto von Schlichting. Był on posiadaczem jednej z dwóch części podzielonego majątku. Właścicielem drugiej części, zwanej Oberhof, był jego brat Assmann. Około 1630 roku wieś wraz z dobrami przeszła w ręce rodziny von Kreckwitz. Następnymi posiadaczami miejscowych dóbr była rodzina von Czettritz, a po roku 1784 rodzina von Unruh. Po ustanowieniu majoratu w 1830 roku majątek przejęła rodzina von Frankenberg.

Ostatni właściciel z tego rodu żył samotnie i przed śmiercią przekazał cały majątek swojemu przyjacielowi pochodzącemu z rodziny von Luttwitz. Odtąd nowi posiadacze Wielowsi przyjęli nazwisko von Frankenberg – Luttwitz. Beztroski I hulaszczy tryb życia tej rodziny doprowadził do upadku majątku, który w końcu został przejęty przez Komisję Parcelacyjną. Dwaj bracia von Frankenberg – Luttwitz, Balthasar i Peter wyjechali do Afryki, natomiast Bogeslaus zamieszkał w domu gminnym, gdzie w bardzo skromnych warunkach spędził resztę swojego życia.

Zabytki

Do czasów współczesnych zachowały dwa obiekty zabytkowe: kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz ruiny osiemnastowiecznego pałacu. Wedle rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

  • kościół ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki, parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, z 1721 roku,
  • mauzoleum rodziny Schulz, z 1856 roku,
  • cmentarz przykościelny, z XIV wieku.