Ładowanie…

Zdrowie jest najwyższą wartością w hierarchii potrzeb człowieka. Kiedy obserwuje się nasze społeczeństwo, często odnosi się wrażenie, że niedostatecznie dbamy o zdrowie. Przyczyny tego zjawiska należy upatrywać w niskiej świadomości społecznej na temat roli aktywności fizycznej i innych czynników zdrowotnych związanych ze stylem życia. Większość ludzi zastanawia się dopiero nad tym problemem, kiedy pojawią się już pierwsze objawy utraty zdrowia.

Trening zdrowotny jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad swoim własnym zdrowiem, utrzymanie jego dobrego poziomu, bądź jego poprawę. Celem tego procesu jest potęgowanie zdrowia i pomnażanie jego rezerw. Regularnie podejmowanie aktywności fizycznej o odpowiedniej objętości i intensywności w formie treningu zdrowotnego/rekreacyjnego pozwala na uzyskanie korzystnych efektów fizycznych ukierunkowanych na osiągnięcie optymalnego poziomu sprawności fizycznej jednocześnie zapobiega procesowi przedwczesnego starzenia się organizmu.
KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA TRENINGU ZDROWOTNEGO

 • utrzymanie w odpowiednio długim i na odpowiednio wysokim poziomie stanu sprawności naszego organizmu. Dzięki czemu będziemy bardziej szczęśliwi i młodsi niż wyglądamy,
 • ograniczenie w miarę możliwości, procesów starzenia się organizmu,
 • poprawę lub zachowanie zadowalającego poziomu wydolności fizycznej,
 • stabilizację optymalnego poziomu masy ciała,
 • zwiększenie dopływu dodatnich bodźców psychicznych, związanych z ćwiczeniami fizycznymi dającymi poczucie wzrastającej lub utrzymującej się na zadowalającym poziomie sprawności własnego ciała,
 • wzrost lub utrzymanie się dostatecznego poziomu nieswoistej odporności przeciwzakaźnej,
 • zachowanie zadowalającej siły mięśniowej,
 • lepsza całożyciowa sprawności wszystkich układów i narządów,
 • poprawa jakości życia dzięki permanentnej aktywności fizycznej (staniemy się bardziej mobilni-zdolni do wyznaczania i spełniania większych wyzwań i planów życiowych),
 • wzrost wydolności fizycznej organizmu tj. zdolności do wykonania długiej, intensywnej pracy fizycznej,
 • zwolnienie spoczynkowej częstości skurczów serca, co prowadzi do bardziej ekonomicznej pracy układu krążenia,
 • zachowanie w granicach normy ciśnienia tętniczego krwi w spoczynku i obniżenie jego wartości w czasie wysiłku,
 • wzrost siły mięśni stabilizujących kręgosłup,
 • brak infekcji ze strony układu oddechowego/katar, kaszel, angina/, przeziębień, zachorowań na grypę, problemów ze strony układu pokarmowego.

Efekt psychospołeczny

 • obniżenie poziomu stresu poprzez oderwanie uwagi od codziennych problemów, możliwość przemyślenia swojej sytuacji, świadomość dobrej sprawności fizycznej,
 • obniżenie lęku, obawy, depresji,
 • redukcja picia alkoholu lub wydłużenie okresu absencji
 • wzrost pewności siebie,
 • poprawa samopoczucia,
 • poprawa modelu odżywiania,
 • ograniczenie lub zaprzestanie palenia tytoniu,
 • pogodny stosunek do świata i życia– postawa optymizmu,
 • dobre kontakty z otoczeniem /rodzina, znajomi, praca/,
 • cierpliwość, wyrozumiałość, tolerancja w sytuacjach konfliktowych/stresogennych/,
 • przemyślana, wyważona realizacja planów zawodowych i życiowych,
 • postawa asertywna,
 • brak problemów ze snem, koncentracją, rozdrażnieniem.

Bardzo ważną sprawą jest świadomość, że nigdy nie jest zapóźno na rozpoczęcie aktywnego fizycznie stylu życia i uzyskanie, przydatnych w każdym wieku, efektów tej zmiany zachowań. Jest to bardzo ważne, ponieważ w naszym społeczeństwie uciera się stereotyp, że człowiek z wiekiem „nie nadaje się” do tak aktywnej promocji zdrowia jak w przeciągu lat minionych.

W byłym budynku Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie od 2014r., działa siłownia miejska. Jest to miejsce, w którym zarówno młodzież, jak i dorośli mogą poprawić swoją kondycję oraz samopoczucie. Nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń czuwa osobiście Artur Trubicki, który jest głównym inicjatorem powstania siłowni miejskiej i jej opiekunem.

Adres

Adres:

Ścinawa, Jana Pawła II 17

GPS:

51.413256, 16.426140000000032

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-