Z obiektów zabytkowych zachował się jedynie skromny budynek pałacowy, zamieszkiwany niegdyś przez zarządcę miejscowego majątku. Założenie pałacowo-parkowe znajduje się w środkowej części wsi, na północ od zabudowań wsi i drogi prowadzącej z Wielowsi. Pałac został wzniesiony prawdopodobnie w końcu XIX wieku, być może w miejscu wcześniejszej rezydencji.

Dziedziniec gospodarczy założony jest na planie trapezu z wjazdem na teren folwarku od południa. Teren po wschodniej stronie pałacu zajmował niewielki ogród gospodarczy na planie zbliżonym do kwadratu, od wschodu i północy ograniczony rowem wodnym, dawniej obsadzony szpalerem drzew, z których przetrwały dwa pomnikowe dęby. Teren ogrodu w 4 ćw. XIX w. przekształcony został w park. W początkach XX wieku wzbogacono drzewostan parkowy.

Obecnie zatarty jest dawny układ założenia parkowego. Obecna budowla pozbawiona użytkownika o mało okazałej, bezstylowej architekturze wzniesiona została na planie prostokąta, dwukondygnacyjna, kryta dachem dwuspadowym. Przed wejściem do pałacu od zachodu założony został w czwartej ćwierci XIX wieku gazon.

Adres

Adres:

Redlice

GPS:

51.343206068705925, 16.335377097129822

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-