Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie jest szkołą z 15 letnią tradycją. Historia placówki rozpoczęła się 15. 03. 1999 r. przyjęciem przez Radę Miasta i Gminy w Ścinawie uchwały o powołaniu gimnazjum. Doniosłym wydarzeniem było również nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika i wręczenie sztandaru 26 stycznia 2002 roku. Od tego momentu społeczność uczniowska uroczyście celebruje Dzień Patrona Szkoły, posługuje się także graficznym logo szkoły. Ważnym wydarzeniom szkolnym zawsze towarzyszy hymn gimnazjum. Obecnie wizytówką medialną szkoły jest strona internetowa: www.gimnazjumscinawa.pl.

Baza lokalowa szkoły to: sale dydaktyczne, sale komputerowe, centrum multimedialne, biblioteka, świetlica, sala gimnastyczna, siłownia oraz dwa boiska zewnętrzne. Zajęcia lekcyjne odbywają się w budynku pochodzącym z 1911 r. – długoletnia tradycja tego miejsca /wcześniej mieściła się tam Szkoła Podstawowa nr 1/ decyduje o szczególnej, twórczej i wyjątkowej atmosferze szkoły. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie przez kilkanaście lat swojej działalności ugruntowało swoją mocną pozycję na rynku oświatowym. Efektywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

Uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne, artystyczne i sportowe nie tylko na arenie lokalnej, ale także powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Do najważniejszych z nich m.in. należą: I miejsce w edycji 2008 Ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego PINGWIN 2008, I i II miejsce w Ogólnopolskim konkursie historycznym SEZAM 2008, II miejsce w ogólnopolskim konkursie mitologicznym w kategorii praca plastyczna 2008, najwyższe lokaty we wszystkich edycjach Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież na Morzu” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Człowiek i Morze” – 2008 – 2014, zwycięstwo w V i VI edycji Konkursu Historycznego z wiedzy o Rosji „Białe noce”, finał 57 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego w Oławie 2012, finał konkursu telewizyjnego „Motoklasa” 2011 i 2014, I m. w „Mistrzostwach Dolnego Śląska w Aerobiku rekreacyjnym” 2012, laureat III edycji konkursu „Młody Poeta Dolnego Śląska” 2013, finał XV Dolnośląskiego Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej, finał XIII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego „zDolny Ślązak Gimnazjalista” 2014, tytuł – „ zDolny Ślązak Gimnazjalista” 2014 z chemii, I – VIII m. w Ogólnopolskim Konkursie „Omnibus” 2014, VIII i IX m. w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Albus” 2014, wyróżnienie w eliminacjach krajowych Międzynarodowego Konkursu Pisania Listów 2014, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR 2014”, III m. w V edycji dolnośląskiego konkursu fotograficznego pt. „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie”. Młodzież gimnazjalna ponadto odnosi wiele sukcesów z zakresu matematyki, fizyki, sportu i tańca, edukacji teatralnej, muzycznej i plastycznej, turystyczno – krajoznawczej oraz bezpieczeństwa i wolontariatu w konkursach i akcjach na szczeblu powiatowym.

Gimnazjum Publiczne w Ścinawie bierze udział w wielu programach i projektach edukacyjnych. Najważniejsze z nich to: „Firma Marzeń” , „Masz pomysł podziel się posiłkiem! , „W labiryncie aktywności twórczej spełniam swoje marzenia”, „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”, „Odrzańskie inspiracje artystyczne”, „Dolnośląska e-szkoła”. Gimnazjum Publiczne w Ścinawie jest szkołą przyjazną i bezpieczną dla ucznia. Od 2010 roku placówka legitymuje się zaszczytnym Certyfikatem Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo. Młodzież ma szansę pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz pracowników szkoły zdobywać wiedzę, doświadczenia, rozwijać swoje zainteresowania oraz uzdolnienia. Dyrektorem szkoły jest Justyna Budzanowska.

Adres

Adres:

Ścinawa, Lipowa 1

GPS:

51.413071, 16.428607000000056

Nr tel.: