Kościół fil. pw. Narodzenia NMP wzmiankowany był już w 1376 roku. To późnogotycka, jednonawowa budowla, wzniesiona na planie prostokąta z wydzielonym prostokątnym prezbiterium i czworoboczną wieżą zwieńczoną cebulastym hełmem z latarnią. W 1509 roku proboszczem kościoła był brat ścinawskiego zakonu Świętego Ducha, w 1516 roku wzmiankowany był ojciec Gregorius.

W 1520 roku kościół być może był już ewangelicki. W 1619 roku wzniesiona została wieża przez Friedricha von Nostitz. Odbudowany został wkrótce po pożarze 27 marca 1645 roku. Zachował wyposażenie wnętrza pochodzące z czasów przebudowy w II połowie XVII wieku. Na zewnętrznych ścianach kościoła zachowało się kilka płyt i epitafiów nagrobnych.

Pierwszy kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ręszowie wzmiankowany był w 1376 roku. Po przejęciu świątyni przez protestantów ok. 1530 roku, był restaurowany. Jednak dopiero w 1616 roku dokonano gruntownej przebudowy kościoła, który otrzymał obecny barokowy wygląd i wystrój wnętrz. Wówczas też dobudowano do zachodniej części świątyni kwadratową wieżę dzwonnicy, zwieńczoną barokowym, cebulastym hełmem z latarnią. W dniu 27 marca 1645 roku wskutek nieostrożnego wypalania traw wokół kościoła wybuchł pożar, który częściowo zniszczył świątynię. Jej odbudowy podjął się ówczesny właściciel Ręszowa, Friedrich von Nostitz. Kościół był remontowany w XIX wieku, a generalnej naprawy murów i renowację elewacji świątyni przeprowadzono w roku 1975.

Obecnie jest to prosta jednonawowa budowla barokowa, wzniesiona na rzucie prostokąta, z wyodrębnionym, węższym i także prostokątnym prezbiterium. Na osi fasady zachodniej znajduje się wspomniana już wieża dzwonnicy, ze spiżowym dzwonem z 1653 roku. We wnętrzu kościoła znajduje się kilka ciekawych elementów wyposażenia, a szczególności: bogato dekorowany, późnobarokowy ołtarz z 1667 roku, drewniana chrzcielnica z 1653 roku, z malowaną sceną Zesłania Ducha Świętego, drewniana ambona z tego samego roku oraz wspaniale dekorowane empory i prospekt organowy z XVII wieku. Na uwagę zasługują także obrazy malowane przez Gotfrieda Glassa.

Adres

Adres:

Ręszów

GPS:

51.3907937, 16.366301300000032

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-