Obecna bryła świątyni pochodzi z okresu jej przebudowy w 1865 roku przez radcę urzędowego Emila Metschera. Jest to gotycka, jednonawowa budowla wzniesiona około 1376 roku, orientowana z wyodrębnionym, pięciobocznym prezbiterium wzmocnionym przyporami od strony wschodniej.

Do części nawowej od strony północnej przylega zakrystia, dobudowana w 1755 roku. Zaś od południa niewielka, prostokątna kruchta. Fasadę zachodnią zamyka czworoboczna wieża dzwonnicy, która w górnej części przechodzi w oktagon (ośmiobok) zwieńczony ostrosłupowym hełmem krytym blachą.

Okna i portale części nawowej i prezbiterium są o wykroju ostrołukowym, pozostałe o wykroju pełnym lub prostokątne. Strop nad nawą główną jest drewniany, kasetonowy, a prezbiterium i kruchta zwieńczone są sklepieniami gwiaździstymi. Całość przykryta jest dwuspadowymi dachami ceramicznymi. W zewnętrznych murach zachowało się kilka epitafiów z XVI i XVII wieku. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługuje barokowy ołtarz i prospekt organowy oraz kamienna chrzcielnica.

W kościele są przechowywane dary króla Jana III Sobieskiego dla kościoła w Rudkach (obecnie na Ukrainie), a które zostały przywiezione przez repatriantów po zakończeniu II Wojny Światowej). Szczególnie cenny jest zegar tarczowy z XVII wieku, wyeksponowany na południowej ścianie prezbiterium.

Adres

Adres:

Dziesław

GPS:

51.472829664858665, 16.368201971054077

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-