Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych. ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej gminy i regionu.
 2. Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących zasobów, pozyskanych nowości itp.
 3. Uzupełnianie zbiorów Biblioteki stosownie do potrzeb mieszkańców miasta i gminy.
 4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
 5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
 6. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie materiałów informacyjnych niezbędnych w dokumentowaniu dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego miasta i gminy.
 7. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 8. Doskonalenie zawodowe poprzez udział w szkoleniach, wymianie doświadczeń bibliotecznych.
 9. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych – budowa ośrodka informacji.
 10. Organizacja form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji sztuki, nauki, upowszechniania dorobku kulturalnego miasta, promowaniu książki.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 12. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i gminy.

W strukturze Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej działają: Filia w Tymowie Filia w Zaborowie

Biblioteka jest czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 18.00
środa biblioteka nieczynna (prace wewnętrzne)
sobota 8.00 – 14.00

W ramach placówki działają: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, czytelnia oraz miejsce do gromadzenia i opracowywania zbiorów dla biblioteki i jej filii. Biblioteka udostępnia księgozbiór liczący 36.554 woluminów (łącznie z książkami znajdującymi się w filiach biblioteki) z zakresu literatury pięknej dla dzieci i dorosłych, popularnonaukowej i częściowo naukowej. W czytelni można skorzystać z księgozbioru podręcznego oraz kilku tytułów prasy codziennej i czasopism. Z myślą o dzieciach biblioteka organizuje różnego rodzaju konkursy i zajęci literackie

Adres

Adres:

Ścinawa, Tadeusza Kościuszki 1

GPS:

51.415161, 16.42172400000004

Nr tel.:
E-mail:

-

Sieć:

-