Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie założona została w 1946 r. Jej głównym założycielem i prekursorem oraz pierwszym komendantem był druh Kozłowski Tomasz.

Początkowo jednostka posiadała na wyposażeniu motopompę oraz podstawowy sprzęt gaśniczy. W roku1967 jednostka doposażona została w samochód ciężarowy FSC Lublin -51 przystosowany do celów gaśniczych , służący do przewozu motopompy , członków załogi oraz podstawowej armatury wodnej. W latach 80- tych w miejsce FSC Lublin – 51 dla jednostki został przekazany z OSP Księginice lekki samochód gaśniczy Żuk.

W 1995 r. samochód pożarniczy Żuk doposażony został w pozyskaną radiostację przewożną typu Radmor co w znaczny sposób ulepszyło skuteczność prowadzonych działań. Na przełomie miesięcy lipiec- sierpień 1997 r. załoga jednostki brała czynny udział przy zwalczaniu skutków powodzi na terenie miasta i gminy Ścinawa. W 1999 r. jednostka doposażona została w fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Lublin III zakupiony za kwotę 50 tyś. zł. z czego 35 tyś. zł. zapłaciła Gmina Ścinawa a na kwotę 15 tyś. zł. uzyskano dofinansowanie z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Legnicy. W tym tez roku samochód gaśniczy Żuk przekazany został na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Parszowicach.

W 2011 r. remiza jednostki doposażona została w system selektywnego alarmowania usprawniający mobilność jednostki. Od początku istnienia jednostki do chwili obecnej siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie mieści się w małej remizie wybudowanej w okresie międzywojennym. W chwili obecnej jednostka liczy 15 członków dorosłych, z tego 12 tworzy Jednostkę Operacyjno-Techniczną oraz 3 członków wspierających.

Przy jednostce działa chłopięca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, której członkowie biorą udział w organizowanych corocznie Ogólnopolskich Turniejach Wiedzy Pożarniczej. Obecnie funkcję Prezesa jednostki pełni Ruszlewicz Jacek a funkcję Naczelnika Barylak Marek. Jednostka posiada na wyposażeniu motopompę PO-5, pompę pływającą Niagara, pompę szlamową, agregat prądotwórczy Honda z najaśnicami , dwie pilarki do drzewa Stihl , piłe do betonu i stali Stihl , drabinę przenośną ZR , przenośny i przewożny sprzęt łączności radiowej , torbę medyczną.

Jednostka średnio co roku podejmuje około 15 interwencji związanych z gaszeniem pożarów oraz usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń. Ponadto jednostka bierze czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz uroczystościach kulturalno- religijnych na terenie miasta i gminy Ścinawa. W bieżącym roku rozpoczęta została budowa nowej remizy dla jednostki przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie.Prezesem OSP Zaborów jest Jacek Ruszlewicz.

Adres

Adres:

Zaborów, Lubin

GPS:

51.354888, 16.41534200000001

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-