Park naturalistyczny, założony z pocz. XX w., dzisiaj pozbawiony wyraźniejszych cech stylowych. Ok. 1900 r. powstał tu niewielki park, położony przy neobarokowym pałacu, pełniącym funkcje siedziby zarządu majątku, wchodzącego w skład śląskich posiadłości króla Prus. Centralnym elementem tego założenia była rozległa polana widokowa, ukształtowana po południowej stronie pałacu, ograniczona dzisiaj od zachodu oraz południa zwartym drzewostanem, od wschodu zaś opierająca się o ogród gospodarczy. Na jej południowym krańcu, prawie na osi siedziby, posadzony został dąb odmiany stożkowatej, który stanowi dominujący akcent kompozycyjny. Od południowego wschodu polanę widokową zamyka ozdobny staw z wyspą, usytuowany w pobliżu koryta rzeki, wyznaczającej po tej stronie granice założenia. Zapewne wraz z pałacem, powstał też półkolisty gazon, ukształtowany przed fasadą budynku. Obsadzony obrzeż- nie kasztanowcami i jesionami, oddzielał on siedzibę od gospodarczego majdanu.
Obecnie założenie parkowe pozostaje w stanie ogólnego zaniedbania. Staw, pozbawiony wody, zarasta.

W drzewostanie dominują lipy szerokolistne i drobnolistne oraz dęby szypułkowe. Do drzew o rozmiarach pomnikowych zakwalifikowano 2 dęby szypułkowe w wieku ok. 210 i 120 lat. Wyróżniają się 1 okazowy klon pospolity i 1 dąb szypułkowy oraz 1 dąb szypułkowy odmiany stożkowatej. Wiek drzew wynosi 110-120 lat. W podszycie występują samosiewy robinii akacjowej, krzewy bzu czarnego i śnieguliczki białej.

Adres

Adres:

Turów, Ścinawa

GPS:

51.4133203158743, 16.37341618537903

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-