Ogrody ozdobny i gospodarcze, założone po roku 1700 (?), ogród ozdobny przekształcony w park krajobrazowy w 2 poł. XIX w.

W poł. XVI w. bracia Lassel, Sigmund i Wolf von Kanitzowie wznieśli tu renesansowy dwór, który w 1700r. przebudowano dla Hansa Friedricha von Mutschelnitza. Być może wówczas powstał ogród ozdobny, od południa przylegający do rezydencji. Pozostał po nim dzisiaj rozległy, płaski teren o planie zbliżonym do prostokąta, zamknięty po wschodniej stronie starym, kamiennym murem z bramą. Z dawnego ogrodowego układu przetrwała też duża, okrągła fontanna, usytuowana na osi rezydencji. Przed fasadą dworu, zwróconą na północ, ku folwarkowi, założony został niewielki dziedziniec, wydzielony z gospodarczego majdanu murem kurtynowym, drewnianym ogrodzeniem i ozdobnymi bramami (por. litografię Dunckera).

Od zachodu do dziedzińca przylegał regularnie zakomponowany, prawie kwadratowy ogród warzywny z niewielką lodownią w południowo-wschodnim narożniku. Po wschodniej stronie dziedzińca usytuowany był drugi, mniejszy ogród gospodarczy, również zamknięty kamiennym murem.

W r. 1798 Dziewin został siedzibą ordynacji, zaistniała zatem potrzeba stworzenia nowej, okazałej oprawy dla rezydencji. Być może już wtedy rozpoczęto przekształcanie ogrodu ozdobnego w park, który swój krajobrazowy charakter otrzymał ostatecznie w 2 poł. XIX w., dzięki staraniom rodziny von Schweinitzów. Głównym elementem kompozycji założenia była centralna, wydłużona polana, na której rosną dzisiaj pojedynczo i w małych grupach nieliczne drzewa. Pozostały drzewostan skoncentrowano głównie wzdłuż obrzeży parku. Do naszych czasów przetrwały fragmenty szpaleru grabowego i alei lipowej, zamykających założenie od zacho­du. Wokół niewielkiego stawu, niegdyś kwadratowego i związanego jeszcze z ogrodem ozdobnym, rośnie rząd dębów, zachowany dzisiaj tylko częściowo.

Obecnie założenie jest ogólnie zaniedbane. Pozbawiony użytkownika pałac ulega zniszczeniu. Rozebrany został mur kurtynowy, w którego miejscu wzniesiono długi budynek gospodarczy. Bez wody pozostają staw i fontanna. Zmieniono też w porównaniu do mapy z 1822 r. układ rowów melioracyjnych.

Szata drzewiasta parku składa się z gatunków rodzimego pochodzenia. Najliczniej występują w niej lipy drobnolistne , dęby szypulkowe , graby pospolite i klony polne. Do drzew o wymiarach pomnikowych należą: lipa drobnolistna i jesion wyniosły. Drzewa okazowe stanowi dęby szypułkowyate rosnących w grupie w południowo-zachodnim narożu parku. Wiek najstarszych drzew dochodzi do 140 lat, pozostały drzewostan wprowadzono w początkach XX w. Znaczne wypady nastąpiły wśród świerków pospolitych.W podszycie kępowo rosną krzewy bzu czarnego, głogu jednoszyjkowego, trzmieliny pospolitej oraz młode samosiewy drzew liściastych.

Adres

Adres:

Dziewin, Ścinawa

GPS:

51.37101014189313, 16.458442211151123

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-