Ogród gospodarczy, założony w 2 ćw. XIX w. (?), zaadaptowany na cele rekreacyjne w 4 ćw. XIX w.iz pocz. XX w. Przy niewielkim pałacu, wzniesionym tu zapewne w końcu XIX w., prawdopodobnie w miejscu starszej rezydencji i następnie gruntownie zmodernizowanym, zachował się mały ogród gospodarczy.

Został on usytuowany po wschodniej stronie pałacu, na regularnie rozplanowanym, prawie kwadratowym terenie. Od wschodu i północy ograniczono go prostym rowem wodnym, biegnącym wzdłuż starej drogi gospodarczej, prowadzącej z pól na folwark. Granica ta obsadzona była rzędem drzew, z których przetrwały do naszych czasów dwa pomnikowe dęby, dzisiaj ok. 150-letnie.

Teren ogrodu został w 4 ćw. XIX w. adoptowany na park, jak o tym świadczy kilka drzew posadzonych w układzie swobodnym (platany, lipy, dęby). W tym też okresie przed pałacem założono nieduży gazon, który obiegała droga, dostępna od zachodu przez dwie bramy. Pośrodku gazonu, na osi głównego wejścia do pałacu, posadzony został okazały dzisiaj dąb. Z pocz. XX w. drzewostan parkowy wzbogacono o lipy, klony i jesiony.

Obiekt znajduje się obecnie w stanie znacznego zniszczenia. Pozbawiony użytkownika pałac wymaga remontu. Z granicznych obsadzeń zachowały się pojedyncze drzewa. Nadmierny, .niekontrolowany rozrost roślinności zatarł dawną kompozycję założenia.

W niewielkim drzewstanie dominują dęby szypułkowe, klony pospolite i lipy drobnolistne w wieku ok. 80- 100 lat oraz młodsze, 60-letnie robinie akacjowe. Do drzew i pomnikowych zakwalifikowano 2 liczące ok. 140-150 lat dęby szypułkówe i 1 platan klonolistny. W koronach klonów pospolitych występuje posusz. W podszycie sporadycznie rośnie bez czarny.

Adres

Adres:

Redlice

GPS:

51.343393719001426, 16.336337327957153

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-