Ogród ozdobny, założony w XVII w. (?), przekształcony w 4 ćw. XVIII w. Istniał tu dwór należący do rodziny von Nostitzów, który w końcu XVII w. wymieniany był wśród najbardziej okazałych siedzib ziemi ścinawskiej. Być może już wówczas regularnie zakomponowany, płaski teren położony po wschodniej stronie rezydencji i ograniczony murem od północy, wykorzystywany był jako ogród.

W r. 1787 dla Georga Sigismun- da von Unruha podjęto rozbudowę dworu, który otrzymał wtedy swój zasadniczy kształt (zmodernizowany częściowo wiatach 30. XX w. przez von Sprengerów). Zapewne jednocześnie łub nieco później przekształcony został ogród. Pozostałością jego urządzeń są bowiem najstarsze dęby, dzisiaj ok. 160-letnie, rosnące wzdłuż wschodniej granicy założenia
oraz nad potokiem, zamykającym ogród od południa. Obiegała go wówczas obrzeżna droga, która łączyła się z prostą drogą przecinającą środek założenia z zachodu na wschód. Przed fasadą pałacu, zwróconą na zachód, ku folwarkowi, znajdowała się okrągła sadzawka. Z końcem XIX w. stara droga folwarczna, prowadząca na majdan od południa, obsadzona została obustronnie kasztanowcami.

Założenie znajduje się obecnie w stanie ogólnego zaniedbania. Teren dawnego ogrodu porasta młody samosiew. Zatarta też została obrzeżna droga oraz nastąpił znaczny ubytek w starym drzewostanie, koncentrującym się niegdyś wzdłuż granic ogrodu.

W drzewostanie ilościowo zdecydowanie przeważają liczebnie dęby szypułkowe. W uzupełnieniu rodzimego składu występują kasztanowce białe, topole białe i lipy drobnolistne. Do drzew pomnikowych należy 8 dębów szypułkowych, a do okazowych również 10 dębów szypułkowych. Wiek tych drzew może dochodzić do 160 lat, pozostały starodrzew był wprowadzony w końcu XIX w. W koronach topól białych, jesionów wyniosłych i u najstarszych dębów szypułkowych występuje posusz. W podszycie rosną krzewy bzu czarnego, trzmieliny pospolitej i głogu jednoszyjkowego.

Adres

Adres:

Ręszów

GPS:

51.39000769754534, 16.36317014694214

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-