Aleje dojazdowa i gospodarcza, założone z końcem XIX w. Według tradycji, biskup wrocławski Wawrzyniec założył tu w r. 1230 letnią rezydencję, otoczoną ogrodami i sadami. W rękach Kościoła wieś pozostała do r. 1810, wykorzystywana przez czas dłuższy jako miejsce wypoczynku biskupów wrocławskich.

Pałac wraz z folwarkiem usytuowany był na skraju naturalnej skarpy. Stanowiła ona relikt starej doliny Odry, pełniącej następnie funkcje terenu zalewowego. Po dawnych ogrodach i sadach nie pozostało dziś śladu. Zachowały się jedynie obsadzenia dwóch dróg. Aleja lipowa, stanowiąca dojazd do rezydencji, biegła ze wschodu na zachód bezpośrednio przed jej fasadą. Od zachodu łączyła się z aleją kasztanowcową, będącą starą drogą gospodarczą prowadzącą na folwark. Zarówno lipy, jak i kasztanowce posadzone w alejach liczą dzisiaj ok. 110 lat.

Obecnie założenie znajduje się w stanie znacznego zniszczenia. Nie istnieje pałac, folwark został częściowo rozebrany. Zachowały się pojedyncze obsadzenia alei kasztanowcowej i większa część lip, rosnących niegdyś wzdłuż drogi dojazdowej.

W drzewostanie przeważają kasztanowce białe i lipy drobnolistne w wieku 100-110 lat. Drzewem pomnikowym jest jesion wyniosły. W podszycie występują bzy czarne, lilak pospolity, głóg jednoszyjkowy i śnieguliczka biała.

Adres

Adres:

Przychowa

GPS:

51.453605772571116, 16.433186531066895

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-