Ogród gospodarczy, założony z końcem XVIII w., częściowo przekształcony w 2 poł. XIX w.

Przy znajdującym się tu niegdyś pałacu, obecnie prawie całkowicie rozebranym, rozciąga się teren dawnych upraw gospo­darczych (ogród warzywny, sad). Teren ten ograniczony został od północy i częściowo od wschodu potężnym wałem, usypanym zapewne z końcem XVIII w., po wielkiej powodzi, która wr. 1785 spowodowała znaczne szkody w majątku. Drogę biegnącą po wale i wyznaczającą zarazem granicę założenia obsadzono w okresie późniejszym rzędem dębów. Do naszych czasów zachował się tylko jeden, pomnikowy dzisiaj dąb oraz znacznie młodsze klony; lipy i kasztanowce. Stary rów melioracyjny przecinający niegdyś teren upraw gospodarczych posłużył w 2 poł. XIX w. do utworzenia dwóch małych. stawów; a wprowadzone w układzie swobodnym nieliczne drzewa nadały całości ozdobny charakter. Jednocześnie południowo-wschodnia granica założenia obsadzona została rzędem grabów, dzisiaj zachowanych w formie odroślowej.

Z pałacu pozostały jedynie mury kondygnacji piwnicznej. Silnie podmokły teren dawnych upraw gospodarczych jest na znacznej części porośnięty samosiewem. Nie zachowały się też stawy i stary ciek wodny. Jedynie obszar położony po zachodniej stronie folwarku użytkowany jest zgodnie ze swym pierwotnym przeznaczeniem (sad).

W składzie gatunkowym drzewostanu dominują klony polne, graby pospolite, dęby szypułkowe, lipy drobnolistne i lipy szerokolistne. Do drzew pomnikowych zakwalifikowano 4 dęby szypułkowe, a do okazowych 1 dąb czerwony i 1 dąb szypułkowy. Wiek najstarszych dębów może dochodzić do 160 lat, pozostały drzewostan liczy 90-110 lat.

U niektórych dębów i topól białych występują posusz i obłamania konarów.

Podszyt tworzą krzewy lilaka pospolitego, bzu czarnego, głogu jednoszyjkowego oraz krzewiaste formy samosiewów liściastych.

Adres

Adres:

Jurcz, Ścinawa

GPS:

51.31763823722972, 16.40734076499939

Nr tel.:

-

E-mail:

-

Sieć:

-