Przedszkole Publiczne w Ścinawie funkcjonuje od 4 października 1991 r. przy budynku szkoły podstawowej.  Przedszkole posiada 7 oddziałów,  w tym dwa zamiejscowe w Tymowej i Zaborowie. Przedszkole cieszy się zawsze ogromnym zainteresowaniem ze strony rodziców oraz dzieci, które chętnie uczęszczają do placówki gdzie mogą z rówieśnikami brać udział  w wielorakich zabawach ruchowych, wycieczkach oraz korzystać z ogrodu wyposażonego w sprzęt dostosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Priorytetem placówki jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego i emocjonalnego, wyrównywanie ewentualnych braków i opóźnień w tym zakresie, jak również przygotowanie dziecka do nauki w szkole. Społeczność przedszkolna organizuje rokrocznie piknik rodzinny. W 2014 roku przedszkole wzbogaciło się o nowy plac zabaw.

Dyrektorem przedszkola jest Elżbieta Puchniak.

Adres

Adres:

Ścinawa, Królowej Jadwigi 9

GPS:

51.41092791952406, 16.429073662179576

Nr tel.:
Sieć:

-