W gminie Ścinawa jest jedno koło formalnie zarejestrowane w WZRKiOR we Wrocławiu. Jest to koło w Przychowej powstałe z inicjatywy sołtysa Czesława Jastrzębskiego i obecnej szefowej koła Jolanty Ogrodniczak. Obecnie zrzeszonych jest 18 osób, w tym 3 panów. Panie i panowie zrzeszeni w kole inicjują różnorodne formy aktywności dla swojego środowiska. Podejmują zadania mające na celu pielęgnowanie tradycji.

W 2013 roku KGW z Przychowej ze swoim wieńcem reprezentowało gminę Ścinawa na dożynkach dolnośląskich. Ich praca, zaangażowanie znajduje odzwierciedlenie w ilości dyplomów, odznaczeń, statuetek przyznawanych przez wojewódzkie i lokalne organizacje np. Izbę Rolniczą. Po raz drugi koło zostało wyróżnione mianem Promotora Miasta i Gminy Ścinawa. Podczas 150 lecia Kółek Rolniczych i KGW we Wrocławiu nadano Kołu z Przychowej medal pamiątkowy „za trud i wiarę”.