Klub powstał w 2003 roku z inicjatywy Pana Andrzeja Żyły. Zdecydowanie największym osiągnięciem klubu był awans do „A” klasy w sezonie 2011/2012. Sukcesem klubu jest również zbudowanie bardzo dobrej bazy sportowej w Parszowicach. W obiekcie dzięki Urzędowi Miasta i Gminy Ścinawa piłkarze korzystają z szatni z prawdziwego zdarzenia. W klubie aktualnie jest około 30 członków, przez okres dwóch lat funcjonowała także grupa „Orlików”.