Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie stu lat głównym celem działania Związku jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka. 78 drużyna starszoharcerska „Kaskada” zostało utworzona we wrześniu 2012 wcześniej od 14 listopada 20107r. harcerze działali w ramach oddziału w Lubinie. Harcerze bardzo chętnie uczestniczą w imprezach oraz akcjach charytatywnych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Ścinawa, organizują również swoje akcje i imprezy plenerowe oraz spotkania z sąsiednimi drużynam.