Przy Centrum Turystyki i Kultury działa Integracyjne Koło Teatralne, pod kierownictwem artystycznym Pani Teresy Kogut, lokalni artyści amatorzy przygotowują humorystyczne przedstawienia. Wśród artystów amatorów występują w przedstawieniach osoby niepełnosprawne członkowie Stowarzyszenia Równe Szanse.