Klub został założony w 1990 roku, następnie wstąpił do szkoły Seiwa Kai prowadzonej przez Shihana Mr. Leo Lipinskiego – 8 Dan z Wielkiej Brytanii, Prezydenta i Szefa Instruktorów JKF Goju Kai w Europie. W 2001 r. Ścinawski Klub Karate Goju Ryu został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, a w 2003 r. został przyjęty do Polskiej Federacji Karate (PFK).

Klub posiada wykwalifikowaną kadrę instruktorską oraz sędziów licencjonowanych przez Polski Związek Karate. Jego działalność opiera się głównie na wolontariacie. Obszary działalności klubu to: karate sportowe (WKF), karate tradycyjne, samoobrona, ćwiczenia siłowe, na przyrządach, a także udział w seminariach szkoleniowych i zawodach sportowych.Obszary działalności klubu to: karate sportowe (WKF), karate tradycyjne, samoobrona, ćwiczenia siłowe, na przyrządach, a także udział w seminariach szkoleniowych i zawodach sportowych.

Ścinawski Klub jako pierwszy klub karate Goju Ryu w Polsce, zorganizował i przeprowadził w 2001 r. ogólnopolskie zawody karate według przepisów WKF (Światowej Federacji Karate). Klub starał się rozszerzać swoją działalność poza granice Ścinawy zakładając swoje sekcje w Rudnej w 2004 r. i w Chobieni w 2008 r. W czerwcu 2008 roku wieloletnia działalność Ścinawskiego Klubu Karate Goju Ryu została doceniona przez władze miasta Ścinawy. Klub został wyróżniony honorową Nagrodą Miasta i Gminy Ścinawa za całokształt pracy na rzecz Miasta i Gminy Ścinawa. W kwietniu 2009 r. ŚKK Goju Ryu został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Polskiej Federacji Karate Sportowego. Dzięki usilnym staraniom czynionym przez władze ŚKK Goju Ryu, został w 2010 r. również członkiem Polskiego Związku Karate, otrzymując licencję na organizowanie oraz udział w rywalizacji sportowej. Na początku 2010 r., dzięki wstawiennictwu Shihana Mr. Leo Lipinskiego, Zarząd utworzył nową szkołę karate Goju Ryu w Polsce pod nazwą SHUSEIKAN. Dzięki temu Klub będzie bardziej rozpoznawalny oraz będzie tworzyć nową jakość stylową, łączącą karate tradycyjne i sportowe, co przyczyni się do wzrostu popularności tej sztuki walki i jej sportowej odmiany. W 2011 r. Ścinawski Klub Karate Goju Ryu zmienił nazwę na Karate Goju Ryu Shuseikan Poland.