Stowarzyszenie ”Aktywny Dziewin” działa w pięknej i malowniczej wsi Dziewin. Organizuje plenery artystyczne, na które przyjeżdżają artyści malarze i rzeźbiarze z całej Polski. Stowarzyszenie co rok bierze udział w różnych zjazdach, najczęściej odwiedza Lubiąż. Stowarzyszenie ”Aktywny Dziewin” ma na celu

  • rozwój obszarów wiejskich,
  • pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców wsi,
  • podejmowanie działań mających na celu propagowanie historii Dziewina i okolic,
  • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju Dziewina i okolic,
  • inspirowanie i propagowanie działań zmierzających do ochrony i odbudowy zabytków,
  • wspieranie działań mających na celu poprawę środowiska naturalnego i wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców
  • Prezesem stowarzyszenie jest Mariusz Mostowski.