Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów Oraz Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.a. powstało w 2008 roku, wówczas stan osobowy członków liczył 44 osoby. Od roku 2009 (do chwili obecnej) funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia pełni Pan Jerzy Chomenko wraz z ośmioosobowym zarządem rejonu.

Aktualnie ścinawskie stowarzyszenie liczy 90 członków emeryckiej braci. Działalność organizacji skupia się przede wszystkim na inicjowaniu życia kulturalnego sprzyjającego integracji emerytów. Stowarzyszenie organizuje biesiady, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wczasy, sanatoria oraz spotkania dyskusyjne.

Dzięki pomocy i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Ścinawa, Centrum Turystyki i Kultury oraz z Zarządem Głównym Stowarzyszenia zorganizowano po raz pierwszy Dzień Seniora. W uroczystości uczestniczyli emeryci z Miasta i Gminy Ścinawa. Wspaniała atmosfera i wysoka frekwencja sprawiły, że takie przedsięwzięcia należy organizować w przyszłości.