Stowarzyszenie „Równe Szanse” to organizacja pozarządowa, która powstała z inicjatywy Rady Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz nauczycieli ścinawskiej oświaty. Decyzja o utworzeniu Stowarzyszenia „Równe Szanse” była długo analizowana i uchwalana przez Radę Szkoły Nr 3 w Ścinawie. Przełomowym wydarzeniem było tworzenie klas integracyjnych i likwidacja barier architektonicznych.

W październiku tego samego roku przedstawiono dyrekcji szkoły i Prezydium Rady Rodziców możliwości utworzenia organizacji, której celem będzie działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie uczniów ścinawskich szkół.

Po zasięgnięciu informacji dotyczącej zasad tworzenia i działania stowarzyszeń postanowiono powołać grupę założycieli organizacji, liczącą ponad 30 osób (radni, rodzice dzieci niepełnosprawnych, nauczyciele, przedstawiciele różnych środowisk), której zadaniem było utworzenie stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Jeśli otrzymałeś czegoś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do ludzi szczęśliwych, a zatem możesz wiele ofiarować innym.”

Cytat ten był przewodnią myślą, podczas zebrania informacyjno-założycielskiego Stowarzyszenia „Równe Szanse”, 10 kwietia 2000 r., na którym został uchwalony statut i wybrane władze.

Prezesem ścinawskiego koła jest Lilla Pietryka