Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. Koło zostało utworzone zaraz po wojnie a swój sztandar otrzymało 18 lipca 1975. Prezesem ścinawskiego koła jest Gabryela Gałońska.