Położenie: przy północnej części Ścinawy, Długość: 1,8 km ( w jedną stronę)

Ogólny opis: Ścieżka prowadzi skrajem użytku ekologicznego „Ścinawskie Bagna”. Zaczyna się jeszcze w obszarze zabudowanym. Jej zasadnicza część biegnie w krajobrazie otwartym a kończy się w lesie przy ujściu Zimnicy do Odry. Ścieżka przechodzi skrajem wysokiej skarpy, z której rozpościera się malowniczy widok na bagna i łąki z panoramą Ścinawy w tle. Ze skarpy można idealnie oglądać różne typy roślinności bagiennej, słuchać chórów płazów oraz obserwować lęgowe i przelotne ptaki. Warunki istniejące na ścieżce umożliwiają bliski kontakt z przyrodą bez ingerencji w nią. Ze względu na niedostępność bagien i naturalną barierę w postaci rzeki Zimnicy i Młynówki, powrót możliwy jest jedynie tą samą trasą. Dojazd: W Ścinawie kierujemy się na ulicę Chobieńską. Ścieżka rozpoczyna się przy zjeździe z tej ulicy w kierunku oczyszczalni ścieków. Uwagi: Ścieżka szczególnie polecana wiosną. Zawsze warto odwiedzić ją w okresie wylewów Odry, kiedy to gromadzą się tu stada wędrownych ptaków. Przystanki tematyczne:

scinawsie_bagna_pn

PRZYSTANEK 1 – Trzcinowisko
Łany szuwaru trzciny pospolitej wyraźnie zaakcentowane w krajobrazie nadodrzańskich błoni. Nad nimi nierzadko zauważyć można krążące błotniaki stawowe. Z wnętrza trzcinowiska usłyszymy nieco hałaśliwy śpiew pospolitego trzcinniczka oraz monotonny trel rzadkiej brzęczki.

PRZYSTANEK 2 – Turzycowiska
Rozległe płaty kilku gatunków turzyc. Pośród nich zauważymy górujące i luźniejsze kępy oczeretu jeziornego – rośliny zanikającej w dolinie Odry. Turzycowiska te zamieszkują następujące ptaki: rokitniczka, potrzos, pokląskwa, bekas, czajka, derkacz. Jest to doskonały punkt widokowy na panoramę Ścinawy z dominującą bryłą kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego.

PRZYSTANEK 3 – Mannowiska
Silnie podtopiony szuwar manny mielec z oczkami otwartej wody. Są tu wyjątkowo dogodne warunki dla rozrodu płazów między innymi: kumaka nizinnego, żaby wodnej i ropuchy zielonej. Jest to ważne miejsce rozrodu kaczek pływających – krzyżówki, cyranki, płaskonosa, krakwy – oraz krwawodzioba. Na przelotach spotkać tu można takie interesujące gatunki ptaków jak: świstun, samotnik, batalion, brodziec leśny, kwokacz. Na otaczających mannowisko łąkach często żerują bociany białe.

PRZYSTANEK 4 – Ujście Zimnicy
Obszar łęgów wierzbowo-topolowych leżących u ujścia rzeki Zimnicy do Odry. Spotkamy tu ginące na niżu Dolnego Śląska topole czarne. Gnieżdżą się tutaj charakterystyczne ptaki łęgów: strumieniówka, wilga, dzięcioł zielony, dzięciołek. Wśród wierzb możemy odnaleźć wiszące gniazdo remiza, a nad Zimnicą spotkamy zimorodka.