Gmina Ścinawa jest otwarta na nowe znajomości. Pięcioletnia współpraca pomiędzy Ścinawą i niemiecką miejscowością Niemberg została zwieńczona podpisaniem partnerstwa. Burmistrz Ścinawy Andrzej Holdenmajer i Burmistrz Niemberga Christian Kupski dnia 06 maja 2012 podpisali umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy Ścinawą a Niembergiem. Kontakty obu miejscowości zaowocowały wieloma spotkaniami, zwłaszcza w duchu sportowym. Podczas każdej wizyty rozgrywany jest mecz towarzyski młodzieżowych drużyn sportowych Odra Ścianwa i TSV Niemberg.