Nazwa

Stinav — 1202, Stinaw — 1203, Stinavia — 1207, Stynavie — 1283, Stinauici, Stynauia — 1339, Stynavia — 1295, 1342, Stynaw, Stynow, Stinow, Stinaw — 1358, Stzynawa, Steynaw — 1380, Steinaw — 1397, Stein — 1489, Steyne, Steina — 1533 (drugi człon nazwy miasta an der Oder nie ulegał zmianie).

przeczytaj więcej